Piatok, 06 Október 2023 20:27

Opustil nás br. Balú - Dušan Doliak

Dňa 5. októbra 2023 zomrel najstarší skaut v Prešove br. Dušan Doliak – Balú.

 

Narodil sa 27. júla 1933. Skautom sa stal ako dvanásť ročný hneď po 2. svetovej vojne na podnet jeho staršieho brata, ktorý už v tej dobe bol radcom družiny. Stal sa členom 2. oddielu skautov v Prešove, ktorý v tom čase viedol Jozef Kubovský. V skautingu zotrval až do jeho zákazu v roku 1949.

Bol technicky nadaný a začiatkom 50-tych rokov začal študovať na vysokej škole. Ako syn evanjelického farára však nezodpovedal komunistickým požiadavkám a zo štúdia bol vylúčený. Neskôr sa mu podarilo získať vyššie technické vzdelanie, nie však na Slovensku, ale v Prahe.

V roku 1968 sa zapojil do obnovy skautingu v Prešove. Nasledujúci rok založil a viedol oddiel vĺčat. Po necelom roku činnosti v apríli 1970 ale činnosť skautskej organizácie Slovenský Junák bola znova zakázaná.

Dlhé roky pôsobil v učňovskom školstve ako učiteľ odborných predmetov. Aj v dobe keď bol skauting zakázaný na škole viedol turistické krúžky. V 80-tych rokoch sa zapojil do ochranárskeho hnutia Strom života.

Na prelome rokov 1989 – 1990 sa znova s nadšením pustil do obnovy skautingu. Bol členom okresnej skautskej rady v Prešove. Prednášal na radcovských kurzoch. Jeho srdcovou záležitosťou bola najmladšia skautská veková kategória. Úzko spolupracoval s vedením vĺčat: Ferom Mihaličom, Grizzlym Revickým, Mufim Miklošom a nedávno tiež zosnulým Milošom Sabanošom. Keď vznikol v Prešove II. zbor zostavený z dvoch oddielov vĺčat a jedného skautského, bol zvolený za jeho vodcu. Podieľal sa na organizovaní, aj vedení letných táborov v rokoch 1990 až 1993.

Po kríze skautingu, ktorá začala snemom v roku 1994 a skončila snemom v januári 1997 sa v Prešove rozpadol I. zbor skautov aj dievčenský zbor. Práve odchovanci Balúovho zboru udržali skautskú iskru v meste.

Keď vedenie skautingu v meste prevzala mladšia generácia, br. Balú ostal aktívnym členom oddielu oldskautov. Organizoval stretnutia na svojej chalupe v Obišovciach. Za svoj prínos pre rozvoj skautského hnutia bol ocenený vyznamenaním Služba skautingu 1. stupňa a Skautská láska, striebornými medailami Za vernosť a Syrinx. Bol členom Čestného oddielu Východoslovenskej oblasti.

Posledné stretnutie br. Balúa s členmi 49. zboru Geronimo Prešov, ktorého bol členom sa uskutočnilo 15.augusta v Čukoláde práve pri príležitosti jeho 90-teho jubilea.

Balu

 

 

Česť jeho pamiatke.


Novinky mailom